Cybernetyczny audyt sprzedaży

Pomagamy w mierzalny i cybernetyczny sposób określić co działa dobrze a co wymaga zmiany. Badamy wszystko co wpływa na efektywność sprzedaży – od segmentacji po system motywacyjny.

Cybernetyczny audyt sprzedaży

 • Co dzisiaj stanowi o efektywności sprzedaży?
 • Co aktualnie jest rzeczywistą siłą, orężem działu sprzedaży?
 • Które elementy systemu sprzedaży mają potencjał do zmiany ku większej wydajności?
 • Jakie zmiany zachowania klientów zauważyli ludzie w ostatnim czasie?
 • Na ile aktualny system jest wciąż adekwatny do potrzeb klientów i rynku?
 • Na ile ludzie są osobiście zaangażowani w ciągłe doskonalenie mechanizmów sprzedaży?
 • Jak systemy zarządzania realnie działają na ludzi (np. system motywacyjny)?
 • Na ile aktualna segmentacja klientów jest adekwatna do stawianych celów.
 • Co jest silną a co słabą stroną struktury organizacyjnej działu sprzedaży?
 • Jak współpraca z innymi działami wspiera lub ogranicza sprzedaż?
 • Na ile rola menedżerów sprzedaży jest adekwatna zważywszy na specyfikę działań nowego zespołu?

 

Na te i inne pytania uzyskujesz odpowiedź z pomocą cybernetycznego audytu sprzedaży. To kompleksowe i systemowe spojrzenie na kondycję działu sprzedaży w każdym obszarze jego działania. Cybernetyczne podejście narzuca logikę myślenia, dyscyplinę intelektualną i daje narzędzia, które w czytelny sposób opisują zjawiska występujące w sprzedaży.

 

Daje również prosty i zrozumiały język oraz skuteczne narzędzia diagnozy kultury organizacyjnej.