Zbuduj najskuteczniejsze siły sprzedaży na świecie

Cybernetyka zmienia zasady gry w sprzedaży.

Zbuduj najskuteczniejsze siły sprzedaży na świecie

 

Od 10 lat rozwijamy autorskie narzędzia inspirowane dorobkiem polskiej szkoły cybernetyki. Stosujemy je w pracy doradczej oraz rekrutacji. Korzystamy między innymi z przełomowych osiągnięć polskich naukowców w zakresie dynamiki charakteru i teorii motywacji.

 

Cybernetyka postrzega zjawiska społeczne jako złożone systemy i procesy zachodzące w czasie. Dzięki temu nadaje się do analiz o charakterze całościowym i strategicznym. Ułatwia wyznaczanie realistycznych celów i skutecznych metod ich osiągania.

 

Przykład: cybernetyka z łatwością łączy zjawiska na poziomie socjologicznym i psychologicznym. Dzięki temu możliwe jest określenie jakiej kulturze organizacyjnej będzie sprzyjał dany kandydat w procesie rekrutacyjnym.

 

Cybernetyka wymaga ścisłego myślenia oraz rygorystycznego stosowania logiki. Przekłada się to na spójność i przejrzystość realizowanych projektów. W procesach rekrutacyjnych pomaga to w przyjęciu jednoznacznych kryteriów i większemu zobiektywizowaniu decyzji.

 

Cybernetyka zmienia zasady gry w sprzedaży.