Rekrutacja liderów sprzedaży

Niech nasi liderzy znajdą Twoich.

Rekrutacja liderów sprzedaży

Jako pierwsi na rynku specjalizujemy się w rekrutacji sił sprzedaży.

Startowaliśmy w czasach, gdy głównym obiektem na celownikach head-hunterów byli pracownicy działów sprzedaży. Nawet do ok. 3/4 wszystkich rekrutacji na rynku stanowiły stanowiska handlowe. Rozpoczynając działalność postanowiliśmy zainwestować we własną metodykę rekrutacji sił sprzedaży, gdyż – jak zauważyliśmy – żaden z podmiotów na rynku tego nie uczynił, wszyscy działali podobnie.

 

Nasz przepis na sukces zaczyna się od dobrego rozumienia założeń Klienta.

Zauważyliśmy, że częstą przyczyną porażek rekrutacyjnych są po prostu błędne lub mało precyzyjne założenia czynione na początku procesu rekrutacyjnego. Na początku rekrutacji od razu występują dwa ryzyka w projekcie, które można opisać pytaniami: 1) Czy profil jest dobrze zdefiniowany? 2) Czy rekruter dobrze rozumie założenia Klienta? Błędy poczynione na tym etapie, zazwyczaj prowadzą na manowce, niezależnie od ilości energii i dobrych intencji włożonych w realizację. Metodyka Impetum pomaga eliminować powyższe ryzyka. Posiadamy profesjonalne narzędzia wspomagające briefing i pomagające doprecyzować profil poszukiwanego kandydata. W sytuacjach niepewności wspomagamy

Nasi Klienci mogą liczyć na wyeliminowanie powyższych ryzyk, ponieważ metodyka Impetum obejmuje pomoc w sprecyzowaniu opisu stanowiska i profilu rekrutacyjnego, w tym dostarczenia informacji na temat dostępności potencjalnych kandydatów na rynku pracy. Zawsze prowadzimy szczegółowy briefing dotyczący zarówno docelowego stanowiska, jak i potrzeb stojących za daną rekrutacją (stosujemy tu zobiektywizowaną metodykę procesową). Dzięki temu pomagamy w optymalizacji kryteriów rekrutacyjnych oraz w zdefiniowaniu „grup docelowych” poszukiwań. Metoda procesowa ułatwia nam tu często „wychodzenie z pudełka”, jakim jest macierzysta branża Klienta, gdyż pozwala zobaczyć podobieństwa lub różnice pomiędzy Kandydatami na poziomie realizowanych procesów biznesowych.

 

Czy da się rekrutować w sposób przewidywalny?

Kolejną bolączką współpracy z firmami rekrutacyjnymi jest ich niska przewidywalność. Wynika to najczęściej z braku dobrej metodyki pracy w projekcie bądź jej nie stosowania. Na etapie, gdy sami korzystaliśmy z klasycznych firm head-hunterskich, zauważyliśmy, że sukces zależy głównie od dwóch czynników: 1). na jakiego prowadzącego projekt trafi? 2). ile prowadzący projekt ma dla Ciebie czasu? Dlatego w Impetum od początku stosujemy metodykę „pipeline’ów” i „lejków sprzedażowych”, liczymy konwersję – i dzięki temu WIEMY co dzieje się w projekcie i z czego rezygnować, a co wzmacniać. Sukces tej metody jest tak oczywisty, jak sukces performance marketingu, dlatego naszym hasłem jest

Performance Headhunting

Podejście performance’owe, to nie tylko CRM (u nas: Candidate Relations Manager), to także wysokie „sprzedażowe” standardy na każdym etapie projektu rekrutacyjnego

  • badamy potrzeby Kandydatów i pomagamy im w poszukiwaniu punktów styku ich celów z celami Klienta,
  • stosujemy możliwie zobiektywizowane narzędzia selekcyjne – skupiamy się na znajdowaniu obiektywnych dowodów na talenty Kandydata,
  • stosujemy narzędzia Employer Brandingowe naszych Klientów – przede wszystkim filmów, niezależnie od formy spotkania (osobiste bądź on-line),
  • przy okazji prowadzonych projektów rekrutacyjnych często realizujemy dodatkowe projekty badawcze, jak np. badanie wynagrodzeń i oczekiwań konkretnych grup Kandydatów, czy badania kultury organizacyjnej (mogące istotnie wpłynąć na profil poszukiwanych osób).

 

Impetum – uniwersalny partner do rekrutacyjnych projektów specjalnych

Z czasem okazało się, że klienci powierzają Impetum coraz więcej innych, nie związanych ze sprzedażą projektów, a wychodzą one równie dobrze. Pilnie obserwujemy trendy na rynku pracy i okazuje się, że nasza metodyka niegdyś sprawdzona na deficytowym rynku talentów sprzedażowych, świetnie sprawdza się także tam, gdzie obecnie są największe niedobory Kandydatów.

 

 

 

Impetum wypracowało obiektywną i mierzalną metodologię rekrutacji liderów sprzedaży. Dzięki obiektywnym kryteriom WIEMY, który kandydat jest dobry. Nie strzelamy, nie ma „wydaje nam się”.

 

Specjalizujemy się w rekrutacji sił sprzedaży od ponad 10 lat.

 

Wywindowaliśmy efektywność naszej rekrutacji w sprzedaży na poziom niedostępny dla konkurencji.

 

Osiągamy wysoką ekonomikę z naszej specjalizacji, co oznacza dla naszych Klientów wyższą jakość kandydatów i dużo większy zwrot z inwestycji.

 

Konkurencja, co najwyżej poszukuje pracowników do sprzedaży. W obecnych czasach to już jest zdecydowanie za mało. My szukamy i znajdujemy. I nie pracowników tylko LIDERÓW SPRZEDAŻY.

 

Niech nasi liderzy znajdą Twoich.