Rekrutacja liderów

Wyjątkowo silna specjalizacja w sprzedaży czyni Impetum
pierwszym wyborem w sprawach rekrutacji sił sprzedaży.

Rekrutacja liderów sprzedaży

 

Impetum wypracowało obiektywną i mierzalną metodę rekrutacji liderów sprzedaży. Dzięki obiektywnym kryteriom WIEMY, który kandydat jest dobry. Nie strzelamy, nie ma „wydaje nam się”.
Przeczytaj więcej

Rekrutacja PROsprzedażowa

 

Oznacza rekrutację pracowników, którzy bezpośrednio nie sprzedają, ale sprzedaż mają we krwi a ich działania mają wpływ na wyniki firmy. Na przykład pracownik działu marketingu z silnym ukierunkowaniem na wyniki i sprzedaż.
Przeczytaj więcej